تحقيق چند دنباله دار مهم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق چند دنباله دار مهم :

دنباله دار هالی : دنباله دار هالی یک دنباله دار دوره ای ( متشکل از گاز منجمد و غبار ) است . که به دور خورشید می گردد . اولین بار در 240 قبل از میلاد در چین ثبت شد . اما ادموند هالی اولین کسی بود که دوره ای بودن آن را تشخیص داد . آخرین بار در 1986 دیده شد و بار دیگر در 2061 مشاهده خواهد شد . دوره تناوب آن 76 سال است وقتی که زمین از مدار هالی ( هر سال دوبار ) می گذرد . رگبار شهاب اتا اکواریدس و اریونیدس اتفاق می افتد .
شومیکرلوی 9 ( SHOEMAKER-LEVY9 ) :شومیکرلوی 9 ( SL-9 ) یک دنباله دار با دوره تناوب کوتاه است که توسط زوج کارولین شومیکرو دیوید لوی کشف شد وقتی دنباله دار به مشتری بسیار نزدیک شد نیروهای جاذبه ای مشتری بخشی از آن را از آن جدا کردند و قطعات جدا شده آن در طی 6 روز در ماه جولای 1994 به مشتری اصابت کردند که اشتعال بزرگ اتمسفر مشتری از زمین دیده می شد .
دنباله دار لینیر COMET LINEAR :دنباله دار لینیر معرفی شده به نام C/1994 ( LINEAR ) دنباله داری بود که وقتی به خورشید نزدیک شده از بین رفت . هسته منجمد دنباله دار وقتی که از نزدیکی خورشید در جولای 2000 عبور میکرد تجزیه شد . گرمای زیاد خورشید و از بین رفتن این دنباله دار مؤثرتر از نیروهای جاذبه ای خورشید بود .
دنباله دار هال – باپ HALE – BOPP COMET:هال باپ ( معرفی شده به نام C/1995 S4 ) یک دنباله دار دوره ای است که به دور خورشید می گردد و برای اولین بار در 23 جولای 1995 مشاهده شد . و توسط دو ستاره شناس آماتور به نامهای آلن هال ( از نیومکزیکو )‌و توماس باپ ( از آریزونا ) کشف شد . این دنباله دار شعاعی در حدود 40 کیلومتر دارد و زمان گردش آن 4/11 ساعت است و در 1997 برای آخرین بار دیده شده و دیدار بعدی آن در سال 4377 خواهد بود . دوره گردش آن 2380 سال است .
دنباله دار های دیگر
حدود 600 دنباله دار تا به امروز مشاهده شده اند و یک دو جین دنباله دار هر سال کشف میشوند اغلب دنباله دارها دوره های بسیار طولانی ( بیشتر از 200 سال ) دارند .
منشأ دنباله دارها کجاست
دنباله دارهای بلند دوره : ( دنباله دارهای با دور مدار بیش از 200 سال و بیشتر از 30 میلیون سال ) Oort Cloud یک ابر از سنگ و غبار است که احتمالاً یک دنباله با دوره طولانی است که احتمالاً منشأ آن از منظومه شمسی است و نام آن از Oort گرفته شده که اولین کسی بود که وجود آن را در 1950 پیش بینی کرد . یک فرضیه می گوید که oout cloud مسئول خاموشی دوره ای کره زمین است
دنباله دارهای با دوره کوتاه:( دنباله دارهای با دوره مدار زیر 200 سال ) قسمتی در آنسوی نپتون وجود دارد که حداقل 70000 مدار اجسام کمربند کپلر کوچک در آن است این کمربند از 30 تا 50 A.U.S قرار گرفته و در 1992 کشف شد و ناحیه ای است که در آن فرآیند تشکیل سیاره قبل از تشکیل یک جسم بزرگ متوقف شده است . آنها قدیمی تر از منظومه شمسی هستند و از باقیمانده دیسک های بهم افزوده 5/4 میلیون سال از خیلی قبل هستند .این امکان وجود دارد که کمربند کپلر منشأ دنباله دارهای با دوره کوتاه باشد.کمربند کپلر از نام آلمانی – آمریکایی دنباله دار هالی گرفته شده بود کپلر وجود آن را در 1951 پیشگویی کرد

لینک کمکی